Общи условия за ползване

Общи условия на сайта

 

Раздел I Общи положения

 


 

Общи условия покупки през онлайн магазин

Нашите общи условия на ползване:

Тук ще откриете важна информация за поръчки от Перфект 2018 ООД, ЕИК: 202640741, със седалище и регистриран адрес: Гр. София, „Ул.Цар Симеон 44, посредством онлайн магазина, находящ се на следния уебсайт: www.perfect2018.com .

1. Сключване на договора

Показването на стоки в онлайн магазина не представлява правнообвързваща оферта, а необвързващ онлайн каталог. С натискането на бутона „Поръчай“ вие подавате обвързваща поръчка за стоките в своята пазарна количка. Потвърждението за получаването на поръчката се издава веднага след задаването на поръчката и не съставлява приемане на поръчката.

Ние можем да приемем вашата поръчка чрез изпращането на потвърждение на поръчката по електронна поща или чрез изпращане на стоките в срок от два дни след получаване на поръчката. Именно в този момент договорът между нас ще се счита за сключен.

2. Право на отказ

Когато стоките са поръчани от Вас в качеството Ви на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, Вие имате правото да се откажете от този договор в срок от 14 дни без предоставяне на основание.

Периодът за отказ ще изтече след 14 дни, считано от деня, в който получите вие, или трета страна различна от доставчика, посочена от вас, придобие физическо владение на стоките.


За да упражните правото на отказ, трябва да ни уведомите за своето решение да се откажете от този договор чрез еднозначно волеизявление (например чрез изпращане на писмо по пощата, факс или ел. поща) на някой от следните адреси за контакт: . Можете, но не задължително, да използвате прикачения образец на формуляр за отказ.

За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите своето писмо относно упражняване на правото на отказ преди срокът да е изтекъл.

2.1. Последици от отказването

Ако се откажете от този договор, ние следва да възстановим всички плащания направени от вас, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сте ни информирали за своето решение за отказване от договора и сме получили върнатите стоки, като сме проверили тяхното съответствие и запазен търговски вид. Ще извършим това възстановяване на сумите използвайки същия метод на плащане, който сте използвали вие при първоначалната транзакция освен ако не сте изрично определили друго. При всички случаи вие няма да бъдете таксувани в резултат на възстановяването.

Вие трябва да изпратите стоките или да ги предадете на нас или нашият доставчик на превозни услуги без неоснователно забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от деня, в който сте ни известили за своето отказване от договора. Срокът следва да се счита за спазен, ако сте изпратили стоките обратно преди срокът от 14 дни да е изтекъл.

Вие носите отговорност единствено за намаляване на стойността на стоките в резултат на тяхното третиране, което не засяга установяването на тяхното естество, характеристики и функциониране.

3. Доставяне

Ние извършваме доставка само на територията на Република България. Изпращането на стоки се случва само в общи домашни количества като стоките биват изпращани само до крайни потребители или за непосредствените нужди на търговски дружества и други юридически лица.

Цената за доставката ще бъде упомената преди завършване на поръчката и може да зависи от избора Ви на начин на доставка.

Ние можем, но не сме задължени, да поддържаме следните начини на доставка:

– транспорт осигурен от нас;

– транспорт чрез предаване на куриер или спедитор;

Дружеството си запазва правото да не предлага собствен транспорт за доставка, в който случай ще бъде възможна единствено доставка чрез куриер/спедитор.

3.1. Преминаване на риска

Риска от повреда или случайно погиване на вещите, поръчани чрез нашия онлайн магазин, се прехвърля както следва:

– когато сте избрали транспорт осигурен от нас, рискът преминава с предаването на поръчаните стоки на Вас или на посочено от Вас лице;

когато сте избрали транспорт чрез куриер или спедитор, рискът преминава към Вас в момента на предаването на стоките на съответния куриер/спедитор;

3.2. Срок за изпращане и доставяне

Ние ще изпратим поръчаните от Вас стоки в срок от 3 (три) работни дни от сключване на договора между нас – моля вижте т. 1.

Срокът за доставка може да варира според начина на доставка, който сте избрали, а именно:

– ако сте избрали да Ви доставим стоката с наш транспорт, тогава ще доставим продуктите в срок от 5 (пет) работни дни от изпращането им, освен ако не сме се договорили друго с Вас;

– ако сте избрали доставка чрез куриер/спедитор, избраните продукти ще бъдат доставени в съответствие със сроковете на доставка на съответния куриер/спедитор;

4. Гаранция

Съгласно приложимото българско законодателство, когато сте направили поръчка в качеството си на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, вие разполагате със законова гаранция за срок от 2 години, считано от датата на Вашата покупка. Можете да упражнявате Вашите гаранционни права и претенции като се свържете с нас на посочените данни за контакт.

Възможно е някои стоки да имат търговски гаранции, които не засягат Вашето право на законова гаранция. Условията на съответната търговска гаранция са достъпни поотделно за съответната стока.

5. Разноски по доставянето

Цената за доставка може да варира според цената на поръчаните стоки, техния обем, вид или килограми. Точният размер на разходите за доставка ще бъдат изчислени предварително и ще ви бъдат предоставени преди да завършите Вашата поръчка.

6. Плащане

Плащането може да бъде извършено чрез банкова карта, по банков път (включително на изплащане, когато сте сключили такъв договор с трето лице) или чрез наложен платеж. За избягване на съмнение Дружеството не предлага стоки на изплащане и условията на подобен вид потребителско кредитиране се уреждат съобразно договора Ви с третите лица.

Плащане чрез банкова карта

Вие извършвате плащането на момента при процеса на поръчване като попълвате своите данни на банковата карта. В момента на изпращането, от вашата кредитна карта ще бъде изтеглена фактическата сума, като се вземе предвид прилагането на отстъпки, ако има такива.

Плащането чрез банков превод

Можете да извършите плащане посредством банков превод. В този случай ние ще Ви потвърдим чрез email, когато получим сумата и тогава ще изпратим Вашата поръчка.

Плащане чрез наложен платеж

Плащането за стоките следва да бъде направено при доставянето на пратката в размера посочен на фактурата. В случай на отказ от сключения договор, връщането се извършва чрез банков превод. За тази цел ние се нуждаем от информация за вашата банкова сметка, по която да извършим плащането. Моля да имате предвид, че при плащане с наложен платеж е възможно да начислим допълнителна такса за услугата, която също ще Ви бъде калкулирана и посочена преди да завършите поръчката.

7. Цени


Нашите цени са в български левове (
BGN) и включват ДДС по закон.

8. Език на договора / съхранение на текста на поръчката

Този договор се сключва на български език. Копие от настоящия договор е изпратено на вашата ел. поща, както при процеса на задаване на поръчка.

9. Информация за нас

„Перфект 2018 ЕООД, ЕИК: 202640741, със седалище и регистриран адрес: гр. София, Ул.Цар Симеон 44.

ДДС №: BG202640741

Данни за контакт: 0876177737,

Call Now Button